Jape logo

Finn en forhandler på jape.se

Effektive produkter mot alger, lav & mugg

FOR SUNNE HUS

Ta vare på huset ditt ordentlig!

GRÖN-FRI

 • - Mot vekst av alger og lav
 • - For alle overflater og materialer utendørs
 • - Veksten forsvinner over tid på værutsatte overflater
 • - Hindrer ny vekst

Bruksområder

På alle typer overflater, som tak, fasader, bakkeflater, gjerder, treverk, trapper, vegger og markiser. Grön-Fri kan brukes på både malte og ubehandlede materialer som tre, puss, stein, tegl, betong, ethernitt, blikk, takpapp, plast, tekstiler m.m.

Egenskaper

 • Ved behandling med Grön-Fri dør alger og lav umiddelbart. På værutsatte overflater som tak, skyller regnet over tid bort restene uten at overflaten må bearbeides i etterkant. Alger blir vanligvis borte i løpet av et år og lav etter ca to år. På malte vertikale flater, f.eks. fasader, kreves det i de fleste tilfeller at overflaten vaskes for at restene skal forsvinne fullstendig. La Grön-Fri virke i minst 24 timer hvis overflatene skal vaskes. Grön-Fri har en forebyggende effekt fordi næringsstoffer på overflaten nøytraliseres. Etablering av ny vekst kan bare skje når nye næringsstoffer sitter fast på overflaten. På f.eks. tak tar det vanligvis opptil 4 år før ny vekst vises igjen, på utsatte skyggefulle overflater kan det komme tilbake tidligere.
  Grön-Fri er lett etsende og kan dermed påvirke ubehandlede metaller, som aluminium, sink, kobber og rustfritt stål, men påvirker ellers ikke bygningsmaterialer negativt. Biologisk nedbrytbar.

Bruksanvisning

Fortynn Grön-Fri med vann. Påfør med en lavtrykkssprøyte med en utspredende rettet flatstråle, slik at overflaten blir våt. Grön-Fri kan også påføres med børste. Unngå behandling på frostbelagte overflater, eller hvis det forventes større mengder regn på overflaten innen 12 timer. Blomster og planter i nærheten bør tildekkes, da de kan ta skade. Ved behandling av tak bør mose fjernes først. Ved sprøyting anbefales åndedrettsvern, da spraytåken kan være irriterende. Vernehansker og vernebriller bør brukes.

For problemer med svarte prikker på malte overflater, anbefales Prick-Fri.

Fortynning

1 del Grön-Fri fortynnes med 4 deler vann.

Forbruk

0,20-0,25 liter bruksløsning/m². 1 liter Grön-Fri, fortynnet til 5 liter bruksløsning rekker til ca. 25 m² (1 liter bruksløsning rekker til 5-6 m²)..

Forholdsregler ved bruk

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Sikkerhetsdatablad

Hvis du trenger et sikkerhetsdatablad, klikk her >>

Finn forhandlere på jape.se

Prickfri flaska

PRICK-FRI

 • Mot svarte prikker av mugg og alger utendørs
 • For malte og oljede overflater
 • Også for ubehandlede treflater
 • Rester av mugg vaskes bort

Bruk

Effektiv mot overfladisk vekst av mugg og alger. For malte, lakkerte, oljede og ubehandlede treflater utendørs f.eks. fasader, takutstikk, vindskier, gjerder, dører, porter, vinduer, hagemøbler og terrassegulv. Prick-Fri kan brukes på alle fargetyper. Etser ikke mineralmaterialer. Hvis du er i tvil om hvor muggen vokser bør farge og underliggende treanalyse utføres. Med analysesvaret medfölger en objekt-spesifikk arbeidsbeskrivelse. Hvis muggen vokser i et underliggende fargelag, eller hvis muggen sitter i treverket innenfor fargelaget, vil ikke en behandling med Prick-Fri hjelpe. Andre tiltak er da nødvendige, f.eks. fjerning av maling, behandling mot mugg og maling på nytt.

 • Prick-Fri er lett etsende og kan dermed påvirke ubehandlede metaller, som aluminium, sink, kobber og rustfritt stål, men påvirker ellers ikke bygningsmaterialer negativt. Biologisk nedbrytbar.

Bruksanvisning

Fortynn Prick-fri med vann. Påfør med lavtrykkssprøyte med utspredende rett flatstråle.
Malte/lakkerte underlag: Bearbeid den våte overflaten med en børste. La virke i minst to timer, maksimalt en dag. Vask deretter med Underhållstvätt eller Målningstvätt.
Rødfarge (slamfarge): La virke i minst 24 timer, helst lenger. Børst overflaten med en stiv børste hvis den skal males på nytt. Om nødvendig kan overflaten vaskes med Målningsvask.
Ubehandlede/oljede overflater: La virke i minst 24 timer, helst lenger. Rengjør om nødvendig med Redo Trä-Rent. Blomster og planter i nærheten bør tildekkes, da de kan ta skade. Ved sprøyting anbefales åndedrettsvern, da spraytåken kan være irriterende. Vernehansker og vernebriller bør brukes.

Bruksløsning

Fortynn 1 + 4 med vann. Prick-Fri Direkt er klar til bruk og skal ikke fortynnes.

Forbruk

0,2-0,25 liter/m². En liter Prick-Fri (5 liter bruksløsning) er nok til ca 25 m².

Forholdsregler ved bruk

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Sikkerhetsdatablad

Hvis du trenger et sikkerhetsdatablad, klikk her >>

Hitta återförsäljare på jape.se

Prickfri flaska

YTSKYDD

 •  
 • - Overflatebeskyttelse i ett trinn.
 • - Hindrer vekst av alger, lav og mugg.
 • - Selvrensende.
 • - Sølvgrå overflate på terrassebord.

Bruksområder

Redo Ytskydd er en revolusjonerende, patentert og miljøvennlig overflatebeskyttelse for tre som terrassebord, tak og fasader samt overflater som betong, murstein, eternitt, naturstein med mer. Produktet kan brukes på både malte og ubehandlede materialer og kan brukes i forsterkende hensikt før overmaling.

Egenskaper

Basert på en verdensunik patentert silisiumteknologi, Redo Ytskydd skiller seg ut og overgår alle andre silisiumprodukter på markedet. På en unik måte er selve silisiumpartiklene modifisert slik at de binder seg til overflaten gjennom hele materialets levetid. Overflaten som behandles får helt andre egenskaper enn om den skulle forbli ubehandlet eller behandlet med et annet silisiumprodukt. Overflaten blir tørrere, sterkere, smussavvisende og mer motstandsdyktig mot vekst. Overflater som skal males på et tidspunkt kan også behandles med Redo Ytskydd, siden det i motsetning til andre silisiumprodukter kan overmales.

På ubehandlede treunderlag som er utsatt for sol, fremstår en behagelig, varig sølvgrå overflate. Redo Ytskydd stopper aldring av treet samtidig som det gjør overflaten lettere å vedlikeholde.

Forbehandling

Overflater behandlet med Redo Ytskydd skal være tørre og rene.

Treunderlag

På nybehandlet treverk må impregneringen forsvinne før overflaten kan behandles med Redo Ytskydd. Dette tar vanligvis omtrent tre måneder.

Eldre trevirke rengjøres ved behov med Redo Trä-Rent. Eliminer eventuell vekst med et av våre Fri-produkter, les mer og finn rett produkt på jape.se.

Tak

Rengjøres med Grön-Fri. Når taket er rent og fritt for vekst, kan produktet påføres.

Fasader

Eliminer eventuell vekst med et av våre Fri-produkter, les mer og finn den rette på jape.se. Rengjør fasaden om nødvendig med Underhållstvätt.

Bruksanvisning

Påfør produktet med Fri-Sprutan eller annen lavtrykkssprøyte med spredende, rettet flatstråle. Overflaten skal være våt, men ikke rennende. La overflaten tørke før du går på den. Behandle overflaten ved temperaturer over 5oC og oppholdsvær. Unngå regn til det at overflaten har tørket. Beskytt overflater som ikke skal behandles.

Normalt er én behandling nok. Avhengig av strukturen og alderen til underlaget, forbedres produktets effekter med to påføringer.

Oppbevaring/holdbarhet

Oppbevares frostfritt over 5oC. Emballasjen sorteres som hardplast. Innholdet/beholderen skal leveres til godkjent avfallsanlegg. Se best-før-datoen på etiketten.

Fortynning

Påføringsløsning (må ikke fortynnes).

Forbruk

0,1 liter/m²

Inneholder

7 % amorf kiselsyre i vann.

Bra å vite

Unngå påføring på plast og ubehandlede metaller som aluminium og sink. På malte overflater bør produktet testes på et lite område for å unngå nyanseendringer. Skyll lavtrykkssprøyten grundig etter bruk.

Sikkerhetsinformasjon

Unngå kontakt med hud og øyne. Skyll med vann i tilfelle eksponering. Bruk hansker, vernebriller og verneklær samt åndedrettsvern hvis det er fare for innånding av sprøytetåke.

Sikkerhetsdatablad

Hvis du trenger et sikkerhetsdatablad, klikk her >>

Hitta återförsäljare på jape.se

Prickfri flaska

MÖGEL-FRI

 • Mot mugg og mikrobiell lukt
 • For alle overflater og områder innendørs
 • Kan kontrolleres med UV-lampe
 • Kan brukes forebyggende

Användning

Mögel-Fri er et effektivt middel med liten miljøpåvirkning. Mot mugg, overfladisk blåved på tre, betong, puss, gips m.m. innendørs. For bruk på f.eks. loft, krypgrunn, kjellere, bad, vegger, bjelkelag m.m. I de fleste tilfeller fjerner muggfri lukt fra mikrobiell vekst. Langtidsvirkende. Kan med fordel brukes forebyggende. Inneholder UV-aktive stoffer for okulær overflatekontroll.

Bruk

 • Mögel-Fri kan brukes på alle typer overflater med vekst av mugg og blåved. Etser ikke mineralmaterialer. Mögel-Fri er effektivt mot alle typer mugg, overfladisk blåved og beskytter mot soppspirer i og på bygninger. Mögel-Fri er lett etsende og kan dermed påvirke ubehandlede metaller, som aluminium, sink, kobber og rustfritt stål, men påvirker ellers ikke bygningsmaterialer negativt. Biologisk nedbrytbar.

Bruksanvisning

Mögel-Fri påføres jevnt med en lavtrykkssprøyte, pensel, roller eller svamp. Belegget "visner" umiddelbart og overflaten blir sterilisert. Belegg som er igjen på overflaten kan bearbeides mekanisk med en børste eller vaskes bort om nødvendig. La Mögel-Fri virke i minst et døgn før du børster eller vasker overflaten.

Inspeksjon

 • Mögel-Fri inneholder UV-aktive stoffer som muliggjør okulær inspeksjon av de behandlede overflatene. Rommet som kontrolleres må være fullstendig mørklagt. Overflatene lyses med en UV-lampe med bølgelengde 400nm. Avstand mellom lampe og overflate varierer fra noen få centimeter for mørke materialer til omtrent 50 cm for lyse materialer. Ha Mögel-Fri inneholder UV-aktive stoffer som muliggjør okulær inspeksjon av de behandlede overflatene. Rommet som kontrolleres må være fullstendig mørklagt. Overflatene lyses med en UV-lampe med bølgelengde 400nm. Avstand mellom lampe og overflate varierer fra noen få centimeter for mørke materialer til omtrent 50 cm for lyse materialer. Ha alltid et ubehandlet stykke overflatemateriale som referanse under inspeksjonen. På svært mørke materialer kan effekten av det UV-aktive stoffet være veldig liten. Papiret på gipsplater kan inneholde spor av optiske glødemidler som er synlige når de lyses med UV-lys.

Oppbevaring/holdbarhet

Skal ikke fryses. Oppbevares i originalemballasje som er nøye lukket. Holdbarheten er ubegrenset, selv når fortynnet. Rist før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Fortynning

Mögel-Fri er klar til bruk og bør ikke fortynnes.

Forbruk

0,2-0,25 liter/m² avhengig av overflaten. En liter Mögel-Fri er nok til ca 5 m².

Forholdsregler ved bruk

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

  • Andningsskydd (parÅndedrettsvern (partikkelfilter P2), vernehansker og vernebriller skal brukes når ved sprøyting. Kan irritere luftveiene og fremkalle nysning.

Sikkerhetsdatablad

Hvis du trenger et sikkerhetsdatablad, klikk her >>

Hitta återförsäljare på jape.se

Prickfri flaska

Videoer

Eksempelbilder

Flere produkter

Trä-Rent

Vaskemiddel for rengjøring av oljede eller trerene overflater. Ved børsting fjernes løse UV-skadede trefibre. For ubehandlede eller oljede treflater utendørs som trenger rengjøring, som f.eks. gulv, utemøbler, trepaneler, dører, porter, utvendige tredetaljer på båt, etc. Egnet for alle typer tre, trykkbehandlet, edeltre, tropisk tre og trekompositt. REDO Trä-Rent skal brukes i kombinasjon med myk stålbørste eller terassebørste.

Tryckspruta

Kvalitetssprøyte for Fri-Serien og andre milde kjemikalier. Spesialtilpasset for Fri-serien. Flatstråledyse med spredende rettet stråle medfører liten mengde sprøytetåke. Halvtransparent 5 liters tank med tydelig gradering. Justerbar stropp, 3 bar sikkerhetsventil. Stor åpning for enkel påfylling og tømming. Ergonomisk pumpehåndtak. Teleskopbeslag, håndtak og forskjellige dyser er tilgjengelig som tilbehør