GRÖN-FRI

Effektiv mot alger og lav. For alle overflater utendørs som fasader, tak, belegningsstein, etc.

GRÖN-FRI

  • – Mot vekst av alger og lav
  • – For alle overflater og materialer utendørs
  • – Veksten forsvinner over tid på værutsatte overflater
  • – Hindrer ny vekst

Bruksområder

På alle typer overflater, som tak, fasader, bakkeflater, gjerder, treverk, trapper, vegger og markiser. Grön-Fri kan brukes på både malte og ubehandlede materialer som tre, puss, stein, tegl, betong, ethernitt, blikk, takpapp, plast, tekstiler m.m.

Egenskaper

  • Ved behandling med Grön-Fri dør alger og lav umiddelbart. På værutsatte overflater som tak, skyller regnet over tid bort restene uten at overflaten må bearbeides i etterkant. Alger blir vanligvis borte i løpet av et år og lav etter ca to år. På malte vertikale flater, f.eks. fasader, kreves det i de fleste tilfeller at overflaten vaskes for at restene skal forsvinne fullstendig. La Grön-Fri virke i minst 24 timer hvis overflatene skal vaskes. Grön-Fri har en forebyggende effekt fordi næringsstoffer på overflaten nøytraliseres. Etablering av ny vekst kan bare skje når nye næringsstoffer sitter fast på overflaten. På f.eks. tak tar det vanligvis opptil 4 år før ny vekst vises igjen, på utsatte skyggefulle overflater kan det komme tilbake tidligere.
    Grön-Fri er lett etsende og kan dermed påvirke ubehandlede metaller, som aluminium, sink, kobber og rustfritt stål, men påvirker ellers ikke bygningsmaterialer negativt. Biologisk nedbrytbar.

Bruksanvisning

Fortynn Grön-Fri med vann. Påfør med en lavtrykkssprøyte med en utspredende rettet flatstråle, slik at overflaten blir våt. Grön-Fri kan også påføres med børste. Unngå behandling på frostbelagte overflater, eller hvis det forventes større mengder regn på overflaten innen 12 timer. Blomster og planter i nærheten bør tildekkes, da de kan ta skade. Ved behandling av tak bør mose fjernes først. Ved sprøyting anbefales åndedrettsvern, da spraytåken kan være irriterende. Vernehansker og vernebriller bør brukes.

For problemer med svarte prikker på malte overflater, anbefales Prick-Fri.

Fortynning

1 del Grön-Fri fortynnes med 4 deler vann.

Forbruk

0,20-0,25 liter bruksløsning/m². 1 liter Grön-Fri, fortynnet til 5 liter bruksløsning rekker til ca. 25 m² (1 liter bruksløsning rekker til 5-6 m²)..

Forholdsregler ved bruk

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Sikkerhetsdatablad

Hvis du trenger et sikkerhetsdatablad, klikk her >>

Finn forhandlere på jape.se

Lämna ett svar