MÖGEL-FRI

Effektiv mot mugg, blåved og lukt. På alle overflater innendørs.

MÖGEL-FRI

  • Mot mugg og mikrobiell lukt
  • For alle overflater og områder innendørs
  • Kan kontrolleres med UV-lampe
  • Kan brukes forebyggende

Användning

Mögel-Fri er et effektivt middel med liten miljøpåvirkning. Mot mugg, overfladisk blåved på tre, betong, puss, gips m.m. innendørs. For bruk på f.eks. loft, krypgrunn, kjellere, bad, vegger, bjelkelag m.m. I de fleste tilfeller fjerner muggfri lukt fra mikrobiell vekst. Langtidsvirkende. Kan med fordel brukes forebyggende. Inneholder UV-aktive stoffer for okulær overflatekontroll.

Bruk

  • Mögel-Fri kan brukes på alle typer overflater med vekst av mugg og blåved. Etser ikke mineralmaterialer. Mögel-Fri er effektivt mot alle typer mugg, overfladisk blåved og beskytter mot soppspirer i og på bygninger. Mögel-Fri er lett etsende og kan dermed påvirke ubehandlede metaller, som aluminium, sink, kobber og rustfritt stål, men påvirker ellers ikke bygningsmaterialer negativt. Biologisk nedbrytbar.

Bruksanvisning

Mögel-Fri påføres jevnt med en lavtrykkssprøyte, pensel, roller eller svamp. Belegget ”visner” umiddelbart og overflaten blir sterilisert. Belegg som er igjen på overflaten kan bearbeides mekanisk med en børste eller vaskes bort om nødvendig. La Mögel-Fri virke i minst et døgn før du børster eller vasker overflaten.

Inspeksjon

  • Mögel-Fri inneholder UV-aktive stoffer som muliggjør okulær inspeksjon av de behandlede overflatene. Rommet som kontrolleres må være fullstendig mørklagt. Overflatene lyses med en UV-lampe med bølgelengde 400nm. Avstand mellom lampe og overflate varierer fra noen få centimeter for mørke materialer til omtrent 50 cm for lyse materialer. Ha Mögel-Fri inneholder UV-aktive stoffer som muliggjør okulær inspeksjon av de behandlede overflatene. Rommet som kontrolleres må være fullstendig mørklagt. Overflatene lyses med en UV-lampe med bølgelengde 400nm. Avstand mellom lampe og overflate varierer fra noen få centimeter for mørke materialer til omtrent 50 cm for lyse materialer. Ha alltid et ubehandlet stykke overflatemateriale som referanse under inspeksjonen. På svært mørke materialer kan effekten av det UV-aktive stoffet være veldig liten. Papiret på gipsplater kan inneholde spor av optiske glødemidler som er synlige når de lyses med UV-lys.

Oppbevaring/holdbarhet

Skal ikke fryses. Oppbevares i originalemballasje som er nøye lukket. Holdbarheten er ubegrenset, selv når fortynnet. Rist før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Fortynning

Mögel-Fri er klar til bruk og bør ikke fortynnes.

Forbruk

0,2-0,25 liter/m² avhengig av overflaten. En liter Mögel-Fri er nok til ca 5 m².

Forholdsregler ved bruk

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

    • Andningsskydd (parÅndedrettsvern (partikkelfilter P2), vernehansker og vernebriller skal brukes når ved sprøyting. Kan irritere luftveiene og fremkalle nysning.

Sikkerhetsdatablad

Hvis du trenger et sikkerhetsdatablad, klikk her >>

Hitta återförsäljare på jape.se

Lämna ett svar