YTSKYDD

Gir en varig sølvgrå overflate på terrassebord. Hindrer vekst av alger, lav og mugg. Tredje generasjons silisiumteknologi.

YTSKYDD

  •  
  • – Overflatebeskyttelse i ett trinn.
  • – Hindrer vekst av alger, lav og mugg.
  • – Selvrensende.
  • – Sølvgrå overflate på terrassebord.

Bruksområder

Redo Ytskydd er en revolusjonerende, patentert og miljøvennlig overflatebeskyttelse for tre som terrassebord, tak og fasader samt overflater som betong, murstein, eternitt, naturstein med mer. Produktet kan brukes på både malte og ubehandlede materialer og kan brukes i forsterkende hensikt før overmaling.

Egenskaper

Basert på en verdensunik patentert silisiumteknologi, Redo Ytskydd skiller seg ut og overgår alle andre silisiumprodukter på markedet. På en unik måte er selve silisiumpartiklene modifisert slik at de binder seg til overflaten gjennom hele materialets levetid. Overflaten som behandles får helt andre egenskaper enn om den skulle forbli ubehandlet eller behandlet med et annet silisiumprodukt. Overflaten blir tørrere, sterkere, smussavvisende og mer motstandsdyktig mot vekst. Overflater som skal males på et tidspunkt kan også behandles med Redo Ytskydd, siden det i motsetning til andre silisiumprodukter kan overmales.

På ubehandlede treunderlag som er utsatt for sol, fremstår en behagelig, varig sølvgrå overflate. Redo Ytskydd stopper aldring av treet samtidig som det gjør overflaten lettere å vedlikeholde.

Forbehandling

Overflater behandlet med Redo Ytskydd skal være tørre og rene.

Treunderlag

På nybehandlet treverk må impregneringen forsvinne før overflaten kan behandles med Redo Ytskydd. Dette tar vanligvis omtrent tre måneder.

Eldre trevirke rengjøres ved behov med Redo Trä-Rent. Eliminer eventuell vekst med et av våre Fri-produkter, les mer og finn rett produkt på jape.se.

Tak

Rengjøres med Grön-Fri. Når taket er rent og fritt for vekst, kan produktet påføres.

Fasader

Eliminer eventuell vekst med et av våre Fri-produkter, les mer og finn den rette på jape.se. Rengjør fasaden om nødvendig med Underhållstvätt.

Bruksanvisning

Påfør produktet med Fri-Sprutan eller annen lavtrykkssprøyte med spredende, rettet flatstråle. Overflaten skal være våt, men ikke rennende. La overflaten tørke før du går på den. Behandle overflaten ved temperaturer over 5oC og oppholdsvær. Unngå regn til det at overflaten har tørket. Beskytt overflater som ikke skal behandles.

Normalt er én behandling nok. Avhengig av strukturen og alderen til underlaget, forbedres produktets effekter med to påføringer.

Oppbevaring/holdbarhet

Oppbevares frostfritt over 5oC. Emballasjen sorteres som hardplast. Innholdet/beholderen skal leveres til godkjent avfallsanlegg. Se best-før-datoen på etiketten.

Fortynning

Påføringsløsning (må ikke fortynnes).

Forbruk

0,1 liter/m²

Inneholder

7 % amorf kiselsyre i vann.

Bra å vite

Unngå påføring på plast og ubehandlede metaller som aluminium og sink. På malte overflater bør produktet testes på et lite område for å unngå nyanseendringer. Skyll lavtrykkssprøyten grundig etter bruk.

Sikkerhetsinformasjon

Unngå kontakt med hud og øyne. Skyll med vann i tilfelle eksponering. Bruk hansker, vernebriller og verneklær samt åndedrettsvern hvis det er fare for innånding av sprøytetåke.

Sikkerhetsdatablad

Hvis du trenger et sikkerhetsdatablad, klikk her >>

Hitta återförsäljare på jape.se